VICTOR NUBLA

CONEIXEMENT PRESENT

 

EL CONEIXEMENT PRESENT DE DUES SITUACIONS DIFERENCIADES NO DIFERENCIALS CONTÉ UN ESBÓS NATURALISTA D’UNA RELACIÓ INTERPERSONAL I UN MOMENT ÀLGID D’UNA COSA DETERMINADA

released June 21, 2020

MÚSICA COMPOSTA, INTERPRETADA I FIXADA PER VÍCTOR NUBLA EN NOVEMBRE I DESEMBRE DE 2019 A THE HRÖNIR FACTORY

INSTRUMENTACIÓ: ORGUE FARFISA F406, EFECTES

DISSENY COBERTA I INTERIOR: THE HRÖNIR FACTORY
DISSENY GALETA PALOMA SCOTTI ARÉVALO (WDR)
MASTERITZACIÓ: CARLOS DAL VERME

AQUESTES DUES PECES ESTAN FETES PER A SER ESCOLTADES A VOLUM ALT I SENSE INTERFERÈNCIES NI INTERRUPCIONS. ÉS IMPORTANT FER-HO AMB UN SISTEMA D’ESCOLTA QUE PERMETI REPRODUIR LES FREQÜÈNCIES GREUS

EDICIÓ DIGITAL DISPONIBLE NOMÉS PARCIALMENT. EL TOTAL DE LA DURACIÓ D’AQUEST CD ÉS DE 52 MINUTS.

EDICIÓ LIMITADA A 100 UNITATS
_______________________________________________

MUSIC COMPOSED, PERFORMED AND FIXED BY VÍCTOR NUBLA IN NOVEMBER AND DECEMBER 2019 AT THE HRÖNIR FACTORY

INSTRUMENTATION: FARFISA ORGAN F406, EFFECTS

COVER AND INTERIOR DESIGN: THE HRÖNIR FACTORY
LABEL DESIGN: PALOMA SCOTTI ARÉVALO (WDR)
MASTER: CARLOS DAL VERME

THESE TWO PIECES ARE MADE TO BE LISTENED TO HIGH VOLUME AND WITHOUT INTERFERENCE OR INTERRUPTION. IT IS IMPORTANT TO DO SO WITH A LISTENING SYSTEM THAT ALLOWS SERIOUS FREQUENCIES TO BE PLAYED

DIGITAL EDITION AVAILABLE ONLY PARTIALLY. THE TOTAL DURATION OF THIS CD IS 52 MINUTES.

EDITION LIMITED TO 100 UNITS

WDR006 – WET DREAMS RECORDS 2020

Share This